Retningslinjer for sejlads i egen båd

Så er det endelig igen blevet tid til Silkeborg Ildfestregatta. En fantastisk oplevelse når alle de flotte og smukt udsmykkede både, tager turen ud på de dejlige Silkeborg Søer. Det er ikke kun de heldige der kan nyde turen i bådene, men også byens gæster får en fantastisk oplevelse. Et fantastisk smukt syn når de vender hjem i sikker havn.

”Sikker havn” er bedst og mest sikker når vi hjælper hinanden

Det er heldigvis yderst sjældent, at der sker uheld i forbindelse med Ildfestregatta sejladserne, selvom der også er mange både udefra som ikke kender forholdene. For at vi alle kan få en positiv oplevelse igen i år, har vi sammen udstukket nedenstående retningslinjer for sejladserne.

Det er vigtigt at pointere, at alle er velkomne til at sejle ind i havnen, men af sikkerhedshensyn er det nødvendigt at friholde å-løbet ned til Langebro i perioden fra Hjejleflådens afgang og indtil den er kommet i havn igen. 

Derfor skal både, der sejler ind i havnen og ikke kan finde fast plads indenfor de afmærkede områder før Hjejle-flådens afgange, være i bevægelse og å-løbet skal være ryddet fra kl. 20.30 og til Hjejle-flåden igen ligger ved kajen ved ca. kl. 23.00. Herefter kan man i god ro og orden fylde havne op med de smukke fartøjer.

  • Politiet vil være til stede i havnen og deres anvisninger skal overholdes
  • På kortet kan du se, hvor du må fortøje din båd
  • Der må maksimalt fortøjes 5 både ved siden af hinanden langs Sejsvej fra kl. 18.00 indtil Hjejleflåden ligger ved kajen ca. kl. 23.00
  • Remstrup Å skal friholdes for både i sejlrenden (se kort)
  • I havnen må der ikke anløbes ved hverken den østlige eller vestlige kaj, mens Hjejle-bådene er på sejlads
  • Når flåden er i havn, må havnen fyldes op med private både. Der må fortøjes til Hjejlebådene – vær dog opmærksom på, at bådene skal sejle søndag morgen
  • Der må ikke krydses mellem Hjejlebådene under konvoj sejlads
  • Alle ikke-registrerede både skal i god tid inden sejladsen sikre sig gæste-nummerplader. Det koster 30,- kr. for 14 dage og kan hentes her>>
  • De almindelige søvejsregler er naturligvis gældende, og der gøres opmærksom på at alle både skal have lys på efter solnedgang uanset størrelse
  • For dem, der har radio i båden, vil de vigtige oplysninger kunne høres på kanal 10


Sejlads i Silkeborg Langsø’s midterste bassin er fra den 14. -20. aug. kun tilladt langs den nordlige søbred (max. 25 mtr. fra siv) for alle slags både. I dagene fra den 15. -19. aug. kl. 22.-02 er der totalt forbud for sejlads i hele det midterste bassin.

Der kan downloades en folder med vejledning og kort her>>

Vi kan varmt anbefale et medlemskab af den lokale bådklub. De sørge for at der er flotte bådebroer at ligge ved, og de er garant for et godt sejler fællesskab.
Vi ønsker alle vandglade bådejere og deres gæster en dejlig Silkeborg Ildfestregatta sejlads
Midt & Vestjyllands Politiet – Silkeborg Brand og Redning - Hjejlen A/S - Silkeborg Motorbådsklub - Silkeborg Sejlklub - Ry Bådlaug - Silkeborg Turist- og Regattaforening

 

Copyright © 2018 Silkeborg Turist & Regattaforening Reserved