Kørselstilladelser og vejafspæringer 

Hvis du har brug for at krydse afspærrede områder og har folkeregister adresse indenfor disse, bliver du godkendt af Politi og Hjemmeværn ved sluserne, hvis du kan fremvise gyldigt sygesikringsbevis ! Ligeledes hvis du har brug for kørsel i forbindelse med arbejde eller erhverv - bliver du også godkendt ved sluserne, hvis man vurderer dit ærinde er lovligt og relevant.

Er der andre specielle forhold, der gør at man har brug for at køre indenfor affspærringsperioderne, kan man henvende sig på Sekretariatet, som man finder i Torvecentret, Fredensgade tirsdag- lørdag kl. 10-20.

Vi kan desværre ikke garantere at ovenstående er de aktuelle gældende regler i øjeblikket - retningslinierne fra politiet ændrer sig løbende efter forholdene !

Vi ved godt her på Sekretariatet, at ovenstående ikke er enslydende med det, der har stået i pressen. Vi kan kun beklage alle de gener, det giver !

 

 

 Uddrag fra Midtjyllands Avis ved journalist Brian Holst:

Store dele af midtbyen bliver alle dage fra kl. 17 til 03

Afspærringerne bliver terror-sikret

Fra tirsdag klokken 17 vil det ikke være muligt at køre ind til Silkeborgs centrum uden gyldig køretilladelse. Det er nemlig fra det tidspunkt, at Regattaen 2017 i Silkeborg for alvor bliver sat i gang med liv i adskillige telte, musikoplevelser på havnen, stort tivoli og meget andet.

- Der er ikke noget usædvanligt i, at vi spærrer midtbyen sidst på eftermiddagen i Regattaen. Det mest iøjnefaldende vil måske være, at vores vejafspærringer kommer til at se anderledes ud. Vi kommer til at sørge for, at der eksempelvis ikke kan køre en lastbil ind i menneskemængden, som vi desværre har set andre steder i Europa, fortæller politikommissær John Toft fra politiet i Silkeborg.

Vejafspærringerne kan for eksempelvis bestå af betonafspærringer, men store sandsække på 1,5 ton stykket kan også komme på tale.

Det bliver politihjemmeværnet, der skal stå ved vejafspærringerne og sørge for trafikreguleringen.

- Politihjemmeværnet yder - igen - en kæmpe indsats. Det er frivillige folk, og jeg vil opfordre til, at man behandler dem ordentligt. Jeg ved slet ikke, hvordan vi skulle få det til at hænge sammen uden dem, siger John Toft.

Kommandostation ved "Shell"-krydset

Politiet opstiller i Regatta-dagene en kommandostation ved Cirkel K i Østergade.

- Med hensyn til vores indsats vil jeg kun sige, at vi er nok politifolk til stede. Man kommer også til at opleve cyklende betjente, for de kommer hurtigere frem i en tætbefolket midtby. Men ellers plejer der jo ikke at være store problemer under Regatten, som en kendt som en fredelig fest, siger John Toft.

Beboere og andre, der har brug for at kunne køre i afspærrede områder, kan afhente køretilladelse i Ildfest-regattaens sekretariat, som man kan finde i Torvecentret i Regatta-dagene. Åbningstiderne er fra kl. 12 til 20. Man skal fremvise ID med navn og adresse for at få køretilladelsen udleveret.

Der bliver også justeret på tog- og busplaner under Regattaen, hvor der blandt andet vil blive indsat natbusser. Når midtbyen lukkes af, ændres bussernes ruter og stoppesteder. Det kan man læse om på Midttrafiks hjemmeside eller ved at tage kontakt til Midttrafik.

Arriva har også sørget for en ekstra togafgang mod både Aarhus og Herning med afgang klokken 01.00 fra stationen i Silkeborg.

Copyright © 2018 Silkeborg Turist & Regattaforening Reserved